تاريخ : 7 / 4 / 1395 | 10:59 | نويسنده : قربانی

کتابخانه شهدای گمنام جوکار در سال 1376 تاسیس شده

در حال حاضر دارای بیش از 9000 نسخه کتاب در زمینه های گوناگون میباشد

و همچنین کتابخانه دارای بخش مستقل کودک و نوجوان و اتاق مرجع و کافی نت است.


تاريخ : 2 / 12 / 1399 | 10:3 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 2 / 12 / 1399 | 9:34 | نويسنده : قربانی

برای بهرمندی از مطالب کتاب معرفی شده به صفحه اینستاگرام کتابخانه مراجعه نمایید

bookjokar1399


تاريخ : 2 / 12 / 1399 | 9:33 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 2 / 12 / 1399 | 9:32 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 2 / 12 / 1399 | 8:59 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 2 / 12 / 1399 | 8:58 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 2 / 12 / 1399 | 8:56 | نويسنده : قربانی

صفحه اینستاگرام کتابخانه جهت تماشای این برنامه: bookjokar1399


تاريخ : 2 / 12 / 1399 | 8:53 | نويسنده : قربانی

جهت تماشای این برنامه به صفحه اینستاگرام کتابخانه مراجعه نمایید bookjokar1399


تاريخ : 2 / 12 / 1399 | 8:50 | نويسنده : قربانی

برای تماشای این برنامه به صفحه اینستاگرام کتابخانه مراجعه نمایید. bookjokar1399


صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 36 صفحه بعد