تاريخ : 7 / 4 / 1395 | 10:59 | نويسنده : قربانی

کتابخانه شهدای گمنام جوکار در سال 1376 تاسیس شده

در حال حاضر دارای بیش از 9000 نسخه کتاب در زمینه های گوناگون میباشد

و همچنین کتابخانه دارای بخش مستقل کودک و نوجوان و اتاق مرجع و کافی نت است.


تاريخ : 13 / 3 / 1399 | 11:36 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 12 / 11 / 1398 | 9:48 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 8 / 11 / 1398 | 11:1 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 24 / 10 / 1398 | 9:53 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 3 / 10 / 1398 | 11:8 | نويسنده : قربانی

برای مطالعه بیشتر به این سایت مراجعه نمایید.


تاريخ : 28 / 8 / 1398 | 11:14 | نويسنده : قربانی

 تاريخ : 20 / 7 / 1398 | 10:54 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 20 / 7 / 1398 | 10:52 | نويسنده : قربانی


صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 33 صفحه بعد